Hobby – Family – Technology – More!

Kambas ng Lipunan

Just want to share a YouTube video about one of Joey Velasco’s masterpiece – Hapag ng Pag-asa (Table of Hope)…

Saw this first on Bro. Vince blog… I urge you to watch the video (from Yutube). Please do and just like what Bro. Vince said, ‘hoping that it wouldn’t end just by being touch but to translate it into action….. ‘


2 Responses to “Kambas ng Lipunan”

  1. mican says:

    alam ko na nakakaawa ang mga bata…pati ako nakunsensya rin sa mga buhay nila lalo na si sudan nakakaawa ang kanyang buhay hindi man sa pagmamayabang pero kahit na naghihirap rin kami mas mahirap pa ang buhay na kanyang tinatamo…..bilib ako kina jun at roselle kahit gamnon sila kahirap hindi sila nawawalan ng pag-asa dahil alam nila na may DIYOS na mag-gagabay sa kanila,,,at syempre sa mga bata na kasama ni HESUS sa hapunan na iyon pakiramdam ko tuwang-tuwa sila na makita at makapiling ang MAYKAPAL sa hapagkainan….maraming salamat sa nagawa ng kambas na palabas na ito dahil naimulat nito ang aking mga mata na hindi lang pala ako ang naghihirap kundi may mas lalala papala saamin…”.I TRUST IN YOU LORD”

  2. hanon says:

    alam ko na nakakaawa ang mga bata…pati ako nakunsensya rin sa mga buhay nila lalo na si sudan nakakaawa ang kanyang buhay hindi man sa pagmamayabang pero kahit na naghihirap rin kami mas mahirap pa ang buhay na kanyang tinatamo…..bilib ako kina jun at roselle kahit gamnon sila kahirap hindi sila nawawalan ng pag-asa dahil alam nila na may DIYOS na mag-gagabay sa kanila,,,at syempre sa mga bata na kasama ni HESUS sa hapunan na iyon pakiramdam ko tuwang-tuwa sila na makita at makapiling ang MAYKAPAL sa hapagkainan….maraming salamat sa nagawa ng kambas na palabas na ito dahil naimulat nito ang aking mga mata na hindi lang pala ako ang naghihirap kundi may mas lalala papala saamin…”.I TRUST IN YOU LORD” so much

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes